Az SMF Kft Nyilatkozata a TASZ

Az SMF Kft Nyilatkozata a TASZ : „ Nyilvánosságra hoztuk a PM szakértői anyagait- Vajon mi alapján döntött a kormány?” című 2010. 03.09-én megjelentetett kiáltványával kapcsolatban

A TASZ szándékai, ha valaki az elmúlt hetekben az ügy kapcsán kifejtett –az Index hírportállal szorosan együttműködő – fokozott aktivitásukból nem látná világosan, megfogalmazódik a kiáltvány utolsó kérdésében: „Van-e Magyarországon jelenleg a civil társadalomnak elég ereje ahhoz, hogy megakadályozza a hitelszerződés aláírását?”

A Sávoly Motorcentrum Fejlesztő Kft, a Balatonring beruházói általánosságban tisztelik a TASZ munkáját. Feltéve, hogy az objektív, elfogulatlan, tényszerű és felkészült. Jelen esetben, a Balatonring ügyében kifejtett ténykedésük azonban nem tekinthető ilyennek. Mintha egy valóságban nem létezhető ítélőszékként és vádhatóságként működne egyszerre, amely sem a védelem álláspontjára sem az objektív valóságra nem kíváncsi: mintha egyetlen céljuk a fent idézett kérdésben megfogalmazott erőpróba lenne. A Balatonring ügyében koncepciózusan megfogalmazott álláspontjuk hemzseg a tárgyi tévedésektől, a doktriner, egyoldalú állításoktól, és valóban csak a cél tűnik világosnak: a Balatonring megtorpedózása bármi áron. Hozzátesszük: választási kampány időszakában, amikor egy irracionális nyomásgyakorló akció is lehet eredményes eszköze a rombolásnak.

A TASZ tegnapi nyilatkozatában idéz egy általuk beszerzett „Neves közgazdász szakértők véleménye a KPMG anyagáról” című dokumentumot. Ennek több mint problémás tartalmára kívánunk részletesen reagálni:

1.”A tanulmány státusza: A tanulmányt KPMG az MFB részére készítette, de ez nem önálló megvalósíthatósági tanulmány, a KPMG nem vállal semmilyen felelősséget. Ha a tanulmányt tényleg az SMF/befektetők finanszírozta, az helytelen, mivel a megbízott ebben az esetben a megbízói érdekeire figyelemmel látja el szerepét. Nehezen elvárható, hogy valaki azért fizessen, hogy a megbízott (KPMG) explicit kimondja, hogy a projektje kockázatos, rossz üzlet. Ilyen esetekben a vevő implicite elvárhatja a jó eredményt. Elvileg azt sem lehet kizárni, hogy több tanulmányt is megírat, és azt adja oda a banknak, amelyik a legjobban tetszik neki. Más lett volna a – piaci viszonyoknak megfelelő helyzet -, ha a SMF hitel-bírálati díjat fizetett volna a MFB-nek, amely aztán ezt a forrást használta volna a KPMG megbízására.”

Hogyan lehetséges, hogy a „neves” közgazdászok ilyen súlyú kijelentéseket tesznek névtelenül? Nyilvánvaló, hogy a TASZ által megkérdezett állítólagos „szakértők” soha, semmilyen beruházási hitel igénylésében, vagy elbírálásában nem vettek részt, és a piaci gyakorlatot egyáltalán nem ismerik. A valóság az, hogy az SMF Kft 240 millió forint hitelbírálati díjat fizet az MFB-nek, mint ahogy hasonló nagyságrendű díjat kell fizetnie a Kormánygaranciára vonatkozóan is. (ez a KPMG jelentésben is olvasható). A KPMG kft-t egyértelműen az MFB jelölte ki a tanulmány elkészítésére, az SMF Kft csak költségviselő volt: semmilyen egyéb kapcsolata nem volt és nincs a KPMG- vel.

2. Az üzleti terv szerint az állam valójában nem 5, vagy 5+5, hanem 25 évig vállalja, hogy a licenszdíjat fizeti. Ez arra utal, hogy a szereplők arra számítanak, hogy lobbizással el tudják érni az állami finanszírozás meghosszabbítását. A hitel mögött nincs valódi, piacilag értékesíthető jelzálog, hiszen egy félig kész vagy működésképtelen veszteséges versenypályára nincs valós kereslet, alternatív hasznosítása nem ismert… Ráadásul nincs garancia arra, hogy a jogtulajdonos nem emeli-e meg a díjat 5 év múlva.

Az állítás hamis, a teljes ingatlanra jelzálogot jegyez be az MFB, amely szükség esetén érvényesíthető. A megállapodásban egyébként számos egyéb garanciális elem is szerepel. Magyarország, egyedüliként a nemzetközi gyakorlatban, megkapta a tíz évre szóló jogosultságot. A jogdíj összege szerződésben rögzített, konstrukciója hasonló a Formula1 esetében megkötött megállapodással, csak éves összege egyharmada annak. Teljesen harmonizál a nemzetközi gyakorlattal, hogy a MotoGP versenyszervezési jogokért az adott ország állami, vagyis közforrásból fizeti a jogdíjat, ennek oka a 207 országban élő műsorban közvetített eseményhez kapcsolódó, és szerződésbe foglalt komoly ország marketing lehetőségek, valamint az évente megrendezésre kerülő esemény idelátogatóitól várható, milliárdos nagyságrendű kereskedelmi és vendáglátóipari valamint adóbevételek. Ráadásul aláírásra kerül egy „no event no fee” megállapodás is, amely szerint, ha bármely évben bármi okból elmaradna a verseny, az állam nem köteles kifizetni az éves jogdíjat.

3. A hitel 25 évre szól, mögötte állami garancia áll. Ez inkább hasonlít egy állami tulajdonra, mint hitelre. A piacon egy 25 éves hitelt inkább tőke eszköznek tekintenek (pl. bankok, multinacionális cégek hazai leányvállalatinak tőkésítésének eszköze az ilyen hosszú lejáratú hitel, a statisztika is tőkeelemként tekint erre). Ennek fényében furcsa, hogy az állam 70% hitel/tőke mellett csak 30% részesedést kap, ami semmilyen jogosítványt nem biztosít, döntésekbe nem tud beleszólni. A főtulajdonos szorosan kapcsolódó érdekeltségein keresztül könnyen tud pénzt kivonni az állammal közös cégből, hiszen ezek az érdekeltségek különféle jogcímeken számos szolgáltatásért számlázhatnak.

Ez egy sportcélú és az idegenforgalmat élénkítő beruházás, amit az állam garanciavállalással segít, a többi rosszindulatú feltételezés. A hitel pedig kötelezettséget jelent és nem tőkeelem.

4. A KPMG is kiemeli, hogy a pótlólagos beruházások becslése nem reális (25 évig biztosan nem marad a pálya használható állapotban), 5 év múlva beruházási igény lehet (erre utal az ilyen beruházásoknál számított amortizációs százalék), nincs forrás biztosítva a pótlólagos befektetésekre, a pálya üzemeltetésére. Ha a pályán javítani kell, azt valószínűleg ismét az állam fogja fizetni, mert ha ezt nem teszi, akkor a pályán nem lehet majd versenyeket rendezni, és a hitelt az állam bebukja.

Az üzleti tervből látható, hogy a beruházó évente jelentős (100m) összeggel kalkulál karbantartás címén. Az évente keletkező nyereség szintén tartalékot képez az esetleges beruházási igényre.

5. A KPMG anyag is kiemeli a nehéz megközelítési helyzetet, szemben pl. a cseh, brno-i pályával. Sávoly esetében kockázatos, hogy a tervezett 100.000 néző hol tud megszállni a környéken, illetve ennek milyen út és szálloda építési kiadásai lesznek.

A KPMG csak azt állapította meg, hogy egyes szempontokból előnyösebb lenne, ha Budapest vonzáskörzetében helyezkedne el a beruházás, a többi félreértelmezés. A Balaton környékén nyilvánvalóan megfelelő szálláskapacitás áll rendelkezésre, ezt a KPMG is megállapította. Az állami szerepvállalás elsődleges célja is az, hogy holtszezonban fellendítse a Balaton környéki idegenforgalmat és az év nagy részében folyamatosan működő pálya egyéb rendezvényeire látogatókkal életet vigyen a térségbe, munkahelyeket létesítsen és folyamatos bevételeket jelentsen a régió vállalkozásai és közvetve az állam számára.

6. A KPMG anyag alapján 3 okból is bizonytalan a bevételi terv. Először is, ha a pálya (elsősorban az ülőhelyek) kihasználtsága csak a pálya méretével összevethető hét egyéb pálya átlaga (p78), vagyis 79%, ez akkor is 340 m forint veszteséget jelent.

Ez a mondat értelmetlen, megfogalmazása áltudományos: mit vet össze mivel, nem világos, milyen hét egyéb pályáról és átlagról beszél?

Másodszor, a tervezett szponzori bevétel 300 m forint, ennek az elérése a KPMG szerint nem valószínű.

A KPMG ilyet nem állított. A TASZ szakértője szerint egy ilyen pályán nem helyezhetők el egyáltalán fizetett reklámok? Talán ilyen súlyú kijelentések előtt meg kellene vizsgálni egy a világon bárhol működő hasonló színvonalú versenypályát, annak sponzori bevételeit és gyakorlatát, mielőtt szakértőként véleményt formál.

Harmadszor, a tervezett 8% jegyértékesítési jutalék nagyon is a várható alatt van, egy további 10% reális, ez mintegy 250 millió forint mínuszt jelenthet.

A jegyértékesítésre már előzetes megállapodások vannak, ezért ez az észrevétel teljesen szakszerűtlen és komolytalan.

Továbbá, ha összeadjuk az összes megjelölt bevételi forrást (2011-re a megadott euró árfolyam mellett) ez 300 m forinttal alatta marad az eredménytervben megjelölt 3.5 mrd-hoz képest.

Ez egyszerűen nem valós állítás.

Ezek a hiányzó tételek ráadásul igen könnyen egyszerre is jelentkezhetnek, és így akár 1 mrd forint hiányt generálhatnak az első években.

Ha három valótlan állítást összeadunk, akkor nem fogunk valós megállapításra jutni.

E tétel finanszírozása meglehetősen kérdéses, hiszen a befektető pótlólagos tőkét a beruházás után egyáltalán nem jelölt meg – ezt a KPMG is kifogásolta. Ha a hiányt a beruházó-üzemelető nem tudja majd fedezni, akkor – a hitel bedőlésének elkerülése miatt – azt is az államnak kell majd állnia.

Minden alapot nélkülöző spekuláció.

7. A KPMG anyag a projektet kizárólag a MFB szemszögéből vizsgálta.

Igen, hiszen az MFB bízta meg a KPMG-t a tanulmány elkészítésével.

Ugyanakkor az állam teljes kitettsége minimum 25 x 1.3 mrd Ft licenszdíj és 16 mrd Ft hitel.

Ez nem igaz, a mondatban szereplő egyik szám sem fedi a valóságot.

Vagyis a beruházó folyamatosan zsarolhatja az államot a veszteségeinek megtérítésére és a pótlólagos befektetések finanszírozására.

A valóság az, hogy a beruházó az üzleti kockázatokat vállalva, több mint 5 mrd forintot fektet ebbe a projektbe.

Ez már az idén problémákat vethet fel, ha kiderül, hogy alultervezték a költségeket. Erre a kockázatra semmilyen fedezet nem látható.

Nem valós állítás, több mint 600 millió forint tartalékot tervezett a költségvetésben a beruházó, az üzleti terv szerint a projekt cash-flowja csak a Moto GP bevétellel számolva is fizetendő adósságszolgálat duplája, azaz a tartalék kifejezetten magas.

Sőt, az állam zsarolható a későbbiekben, abban a tekintetben is, hogy hajtson végre pótlólagos infrastrukturális beruházásokat, amelyek nélkül a projekt nem működőképes.

Teljesen alaptalan rágalom.

Egy mostani negatív döntés sem védhető 1-2 év múlva, amikor is az állam már 25 mrd forintot lekötött, hiszen ahhoz képest kell majd értékelni egy 1-2 mrd forintos kérelmet.

Valótlan állítás, az állam nem köt le 25 mrd forintot. A jogdíj összegét évenként, folyamatosan fizeti az állam, s csak akkor, ha az adott évben megrendezésre kerül a világbajnoki futam Magyarországon. Az állam a 15,3 mrd hitel 80 %-ára vállalt garanciát, azaz a teljes beruházás összegének 58%-ára.

Sávoly Motorcentrum Fejlesztő Kft

Forrás: motogphirek.hu/Balatonring Team Magyarország

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s